Voorwoord:
De kata’s van het Wado karate zijn in principe hetzelfde, zoals deze in de andere karatestijlen beoefend worden. Toch is er een wezenlijk verschil van intentie en gebruik van deze kata’s ten opzichte van de andere karatestijlen.

Hironori Otsuka paste met name de manier van uitvoer van deze kata’s aan naar zijn eigen inzichten en ideeën die hij in de voorgaande jaren verkregen had.
Het is jammer dat het voor veel Wado karate ka’s onduidelijk is wat hij feitelijk voor ogen had. Het is dus van groot belang om goed te begrijpen wat het oefenen van Kata jou te vertellen heeft, en waarbij we onszelf dus de vraag moeten stellen “Wat wil dit kata mij leren“.

Zo wordt er vaak gezegd dat er in de diverse kata’s ”verborgen technieken” aanwezig zijn. Op een bepaalde manier is dat juist, maar wanneer de kennis en het begrip gaan toenemen zal je ervaren dat die ”verborgen technieken” steeds zichtbaarder voor jou worden en helemaal niet zo verborgen zijn.

Het Wado karate van Hironori Otsuka bevat een groot aantal martial art concepten en principes die hij in vele jaren martial art training leerde, en deze technieken vormen de basis van zijn Wado karate.
Het Wado karate is daardoor niet een traditionele Okinawa karatestijl maar een mengeling van het Okinawa karate (de buitenkant) en de klassieke martial art kunsten (Jujitsu) van Japan (de binnenkant).

Zoals worden de verschillende technieken binnen de Wado kata’s anders beoefend dan bij de reguliere karatestijlen. En behoren de Wado kata’s niet gelopen maar beoefend te worden, omdat vooral de individuele techniek(en) al of niet gecombineerd belangrijk worden geacht.

Op deze pagina’s vind je de in – en outs van de 9 belangrijkste kata’s van het Wado karate. Ook heb ik op iedere pagina een filmpje geplaatst van het betreffende kata.
Ik heb daarvoor gebruik gemaakt van de JKF Wadokai kata’s die een goed en duidelijk beeld geven over de besproken kata’s.
Verder kun je op mijn Wado kata site nog veel meer voorbeelden zien van de uitvoer van de diverse kata’s.

Het is onmogelijk om een kata geheel en volledig te beschrijven. Ik ben mij er dan ook van bewust dat ik een flink aantal aspecten heb laten liggen die gewoon niet te beschrijven zijn. Er zullen dus altijd enorme gaten zijn in wat er geschreven wordt en wat er werkelijk in de praktijk nodig is om een kata goed uit te kunnen uitvoeren. Veel concepten en principes kunnen alleen begrepen worden als deze door de beoefenaar zelf worden ervaren, en waarbij de juiste leraar onontbeerlijk is.

Rob van Leeuwen

Advertenties